codetech

Turkiye’de İş Analizi metodolojilerinde uzun süre çalışmış ve uygulanmasına yön vermiş, yetkin ekibimizden bu hizmeti alabilirsiniz.

E-Fatura

e-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Fatura’ların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır. 

E-Saklama

E-Fatura uygulaması kapsamında Mükelleflere ait gönderilen ve alınan e-faturaların elektronik olarak GİB’in belirlediği koşullar dahilinde gerekli güvenlik kontrolleri sağlanarak saklanması, bu faturaların ihtiyaç duyulması halinde ibraz edilmesidir. 

Hizmetlerimiz

Teknoloji ve İş Danışmanlığı

Mobix, firmanız için teknoloji ve profesyonel iş danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Dış Kaynak Temini

Mobix, bilgi teknolojileri konusundaki uzman kadrosu ile işletim ve yazılım konusunda dış kaynak kullanım hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır.

Süreç Tasarımı

Süreç, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün başlangıcından uygulamanın tamamlanmasına kadar tüm aşamaları ve başarılı bir proje için gerekli olan uygulama geliştirme aktivitelerini içerir.

Entegrasyon Çözümleri

Servis bazlı yaklaşım hızlı entegrasyon sağlar, deployment süresini kısaltır ve başarısızlık riskini azaltır ve böylece şirketinizi daha atak ve karlı tutabilirsiniz.

Yazılım Geliştirme

Mobix, şirketinize özel işleyişi, süreç haritalarını oluşturarak, ihtiyaca yönelik geliştirmeler yapar.

Uygulama Testi

Şirket içinde oluşturulmuş ya da dışarıdan alınmış hazır paket çözümleri fonksiyonalite, performans ve güvenlik açısından test edecek yeterli kaynaklarınız yoksa bu hizmeti Mobix’ten alabilirsiniz.

E-Defter

Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adı e-defter’dir.

E- Arşiv

e-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâgıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamadır.

Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Servis bazlı yaklaşım hızlı entegrasyon sağlar, deployment süresini kısaltır ve başarısızlık riskini azaltır ve böylece şirketinizi daha atak ve karlı tutabilirsiniz.