Entegrasyon Çözümleri

Şirketler, Servis Bazlı Mimari (SOA) ihtiyacını giderek daha fazla anlamaktadır. Zamanla daha global ve heterojen bir hal alan iş dünyasında SOA, firmaların iş ihtiyaçlarını ve BT altyapılarını bir araya getirmelerini, geliştirme maliyetlerini azaltmalarını, hizmet paylaşımını desteklemelerini, entegrasyon hızını artırmalarını ve en iyi uygulamaları geliştirmelerini sağlar.

Servis bazlı yaklaşım hızlı entegrasyon sağlar, deployment süresini kısaltır ve başarısızlık riskini azaltır ve böylece şirketinizi daha atak ve karlı tutabilirsiniz.